ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåµÄÍæ·¨:营销‹zžå¯Ÿ | 选择_òq¿æœ¾|?/title> <meta name="keywords" content="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåµÄÍæ·¨," /> <meta name="description" content="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåµÄÍæ·¨:营销‹zžå¯Ÿ | 选择åQŒå¹¿æœç½‘为您提供营销‹zžå¯Ÿ | 选择最新的新闻资讯ã€? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199206.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°å¹¿æœç½‘</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a></DD> <DD><a href="#">¾|‘站排名‹¹é‡</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ www.ysbxj.com','òq¿æœ¾|?);">æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> >营销‹zžå¯Ÿ | 选择</div> <div class="zx_wz"> <h3>营销‹zžå¯Ÿ | 选择</h3> <p><span class="hqxg">来源åQšå¹¿æœç½‘  æ—¥æœŸåQ?019/6/5 11:44:19   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199206&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">营销‹zžå¯Ÿ | 选择</div><div class="hqxg">                            来源åQšèˆªèšçº¿ä¸ŠæŽ¨òq?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">有一个经典的ž®æ•…事,是在多年前看˜q‡ã€‚如今,虽然˜q‡åŽ»äº†è¿™ä¹ˆå¤šòqß_¼Œç„¶è€Œæ¯ä¸€‹Æ¡é¢å¯¹ä¸€äº›äº‹æƒ…的选择æ—Óž¼Œæ—¶å¸¸ä¼šæƒ³èµ¯‚¿™ä¸ªæ•…事。关于选择åQŒåœ¨äººç”Ÿçš„道路上åQŒæ¯æ—¶æ¯åˆ»éƒ½ä¼šé‡åˆ°çš„一个问题ã€?/span></div><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/78310a55b319ebc4e90fca2ea9c025f81f171678.jpeg?token=326daabc16f86c2dc4e503851581e5c5&s=D982CB150BA1C4DE4E8534470300E060" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">话说有三个äh被关˜q›ç›‘狱里åQŒä¸€ä¸ªç¾Žå›½ähåQŒä¸€ä¸ªæ³•å›½ähåQŒä¸€ä¸ªçŠ¹å¤ªäh。在˜q›ç›‘ç‹×ƒ¹‹å‰ï¼Œç›‘狱长对他们è¯ß_¼šâ€œä½ ä»¬æ¯äººå¯ä»¥æä¸€ä¸ªè¦æ±‚,我可以满­‘³ä½ ä»¬â€ã€‚美国äh提出要一盒雪茄;法国人提å‡ø™¦ä¸€ä¸ªç¾Žå¥»I¼›çŠ¹å¤ªäººæå‡ø™¦ä¸€éƒ¨ç”µè¯ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">几年以后åQŒä»–们被放了出来。美国äh直接冲到人群大喊åQšæ€Žä¹ˆæ²¡æœ‰¾l™æˆ‘火?法国人牵着一个小孩,女äh手上˜q˜æŠ±ç€ä¸€ä¸ªã€‚犹太äh对监狱长è¯ß_¼šæˆ‘准备送一辆汽车给你,在监ç‹Þp¿™å‡ å¹´åQŒæˆ‘用那部电话与外界保持着联系åQŒç”Ÿæ„ä¸€ç›´æ²¡æœ‰é—´æ–­è¿‡ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">故事虽小åQŒä½†æ˜¯å‘人深省。不同的选择ž®±æœ‰ä¸åŒçš„结果。这是ähž®½çš†çŸ¥ï¼Œç„¶è€Œæ¯ä¸€‹Æ¡é¢å¯šw€‰æ‹©çš„时候,都会在舍得之间的犹疑不决。选择意味着攑ּƒåQŒå½“你选择了AåQŒå°±å¯èƒ½å¤±åŽ»äº†B。正是由于这æ ïLš„原因åQŒçœ‹èµäh¥½Ž€å•çš„一个选择åQŒå¯èƒ½ä¼šè®©äh左右为难åQŒéª‘虎难下ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/58ee3d6d55fbb2fb24d2d3f068accaa04423dc46.jpeg?token=609768fafd1c3101ddcabd178a97212c&s=5E573DC08E070CCC379419130300809B" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">鱼和熊掌不可兼得。特劳特在定位理è®ÞZ¸­æå‡ºçš„占据消费者心智理念,是要品牌在面对目标消费者的时候,有一个选择的过½E‹ã€‚选择做什么,˜q˜æœ‰ä¸€å±‚意思就是选择不做什么。当品牌有了˜q™æ ·çš„选择˜q‡ç¨‹åQŒå°±ä¸ä¼šæ‚£å¾—患失åQŒä¸“注于一个领域做¾_‘ցš¾l†ï¼Œæ˜¯å½“下一个稀¾~ºçš„能力ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">营销æ˜?P在不同时期有着不同的解构,4P是一个终极模型。从4PåQ?CåQ?RåQ?SåQ?I到新4PåQŒæ–°4C½{‰ï¼Œéƒ½æ˜¯ä»?P演化出来。目的就是要让营销有着一个清晰的¾l“æž„åQŒä»¥åº”对不断变化的营销环境和目标消费者。当¾|‘络营销变得更加立体多元后,面对层出不穷的营销模式åQŒæ¸ é“,òq›_°åQŒå“ç‰Œè¯¥ä½œä½•é€‰æ‹©åQŒå°±æ˜¯æ‘†åœ¨å“ç‰Œé¢å‰çŽ°å®žçš„问题ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">选择意味着˜q‡æ×o。互联网带来的信息大爆炸革命åQŒç»™æ¶ˆè´¹è€…带来了信息获取的便利性,与此同时åQŒä¹Ÿ¾l™æ¶ˆè´¹è€…带来了信息˜q‡è²çš„烦恹{€‚特劳特说过åQšæ¶ˆè´¹è€…主动地åQŒç§¯æžåœ°åQŒæœ‰é€‰æ‹©åœ°ç­›é€‰åƈ记忆那些与自己固有观念,兴趣åQŒçˆ±å¥½ç›¸½W¦åˆçš„部分。而把其余内容从自å·Þqš„记忆中加以排除,从而满­‘Œ™‡ªå·Þqš„需要,辑ֈ°å¿ƒç†òqŒ™¡¡ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics2.baidu.com/feed/f9198618367adab4b7e4d06ca23259188601e4d1.jpeg?token=03924230bfbec737032c0045b3d824fa&s=FC2207D1C0020AEC743C7D210300F0D0" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">品牌在开展网¾lœè¥é”€çš„时候,时刻都是面对着选择。选择与品牌定位互盔R…¿U°çš„营销模式åQŒåã^収ͼŒæ¸ é“åQŒç›®æ ‡æ¶ˆè´¹è€…,åŸÞZºŽ˜q™æ ·çš„层面来看品牌的营销选择åQŒæ˜¯ä¸€ä¸ªæœ‰æ„ä¹‰çš„过½E‹ã€‚不是什么样的营销模式都适合品牌åQŒä¸æ˜¯åˆ«çš„品牌采用了那个营销模式成功了,其它的品牌就可以马上复制成功ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">选择是相对于旉™—´åQŒæ€ç»´åQŒç»éªŒï¼Œå­¦è¯†åQŒæ ¼å±€å’Œé¢„见的¾l¼åˆè€ƒé‡çš„综合体。如果没有这些综合质素的培养åQŒå°±ä¸ä¼šåœ¨é€‰æ‹©˜q‡ç¨‹ä¸­åšå‡ºæ‹©ä¼˜çš„判断。判断是选择的另一个解释,有了准确的判断力åQŒæ‰èƒ½ä½œå‡ºæ¯”较合理的选择。两者之间的逻辑关系是相辅相成,¾~ÞZ¸€ä¸å¯ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">ç”׃ºŽé€‰æ‹©ž®±æ˜¯å–舍的过½E‹ï¼Œéš‘Ö…ä¼šå‡ºçŽ°é¡¾å·¦å³è€Œè¨€ä»–的局面。进退¾l´è°·åQŒå·¦å³ä¸¤éš¾ï¼Œå‘前一步是悬崖åQŒé€€åŽä¸€æ­¥æ˜¯æ·±æ¸Šã€‚这是在面对选择的时候都有过共同的经历。äؓ什么会有这æ ïLš„感受åQŸå¯d国心灵导师埃克哈ç‰?托利在《当下的力量》一书说道:开悟不仅是痛苦和èín心内外冲½Hçš„¾lˆç»“åQŒä¹Ÿæ˜¯æ€è€ƒçš„¾lˆç»“åQŒè¿™ž®†æ˜¯ä¸€‹Æ¡ä¸å¯æ€è®®çš„解放ã€?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/8601a18b87d6277ff61999fb0edef534eb24fcd1.jpeg?token=a187b9ba40c31a3291ff0c6d8e7f3460&s=351C473144BA772C3C31D9C00100A0B3" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">开悟是面对选择时刹那之间的™å¿æ‚Ÿã€‚顿悟是一个渐悟的累积åQŒä»Žé‡å˜åˆ°è´¨å˜çš„˜q‡ç¨‹ã€‚佛陀è¯ß_¼Œå¼€æ‚Ÿæ˜¯å—苦的终¾l“。如何才能终¾l“受苦,要回到本体,集中于每个äh的本体,ž®±æ˜¯è¯åˆ°å“ªä¸€ä¸ªä¸ç”Ÿä¸ç­ï¼Œä¸å¢žä¸å‡åQŒä¸åž¢ä¸å‡€çš„境圎ͼŒé‚£ä¸ªå¢ƒåœ°ž®±æ˜¯æœ¬ä½“。是可以大而无外,ž®è€Œæ— å†…的无何有之乡ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">¼›…宗的本质是在当下的刀锋边¾~˜ä¸Šèµ°èµ\。苦隑֏ªæœ‰åœ¨æ—‰™—´ä¸­æ‰èƒ½å­˜åœ¨ï¼Œåœ¨å½“下它无法存活。禅宗说“若非当下,何时åQŸâ€ã€‚拯救不在空间或旉™—´å†…,它就在此时此地。情¾lªæ˜¯åœ¨æ€ç»´å’Œèín体相遇处产生。如果能够控制思维或èín体,ž®Þpƒ½æŽ§åˆ¶å¥½æƒ…¾lªã€‚情¾lªçš„波动寚w€‰æ‹©ž®†ä¼šäº§ç”ŸèŽ«å¤§çš„媄响ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">出离åQŒæ˜¯ä½›å®¶çš„用语,是不再执着˜q‡åŽ»æ‰§ç€çš„事物。当你不再执着某一件事物或一¿Uä¹ æƒ¯ï¼Œå®ƒå°±å¤±åŽ»äº†æŒ‡æŒ¥æ‘†å¸ƒä½ çš„能力。你也就获得了自由。出¼›Õd°±æ˜¯æ¶…槃,出离ž®±æ˜¯è§‰çŸ¥åQŒæ˜¯åœ¨æ¯ä¸€‹Æ¡é€‰æ‹©ä¹‹åŽçš„出¼›…R€?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/bba1cd11728b47100f9bc914e52829f9fe032398.jpeg?token=760f0c299e7e768ecaf9998742db0782&s=4051AB644061BD0F9B9354DA03009098" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">没有ä»ÖM½•äº‹æƒ…可以发生在过去,所有的事情都发生在当下åQ›ä¹Ÿæ²¡æœ‰ä»ÖM½•äº‹æƒ…会发生在未来åQŒæ‰€æœ‰çš„事情都只发生在当下。面寚w€‰æ‹©çš„时候,能够有这æ ïLš„当下觉醒åQŒæ˜¯é€‰æ‹©å¸¦æ¥æœ€å¥½çš„回应。若要想在当下世界里有更好的选择åQŒåªæœ‰æŠŠè‡ªå·±çš„心量扩大,扩大到有鲲鹏展翅九万里的境地åQŒæ‰èƒ½é¢å¯¹ä¸æ–­é€‰æ‹©çš„时候,以廓然大公,物来™åºåº”来应寏V€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">选择是一个必ç„Óž¼Œå¦‚何选择是一个应然。选择没什么不好,每一‹Æ¡çš„选择都是在众里寻她千癑ֺ¦åŽï¼Œæ‰æœ‰äº†è¡£å¸¦æ¸å®½ç»ˆä¸æ‚”的开悟。äh生如此,营销如此åQŒç”Ÿå‘½å¦‚此。每一个当下的选择åQŒå°±æ˜¯å¯¹äºŽè¿‡å¾€çš„遗忘,也是å¯ÒŽœªæ¥çš„不惧。决定你是什么的åQŒä¸æ˜¯ä½ çš„能力,而是你的选择…â€?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 4px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/810a19d8bc3eb135e3d74f5081f842d7fc1f4430.jpeg?token=92c7c05b16498430020009734300e51e&s=AAB063850D13ABCE6655498C0300E080" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分äín到QQ½Iºé—´ href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分äín到新‹¹ªå¾®å?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分äín到腾讯微å?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分äínåˆîCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分äín到微ä¿?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="//www.baidu.com/baidu?r1=0&word=营销‹zžå¯Ÿ | 选择&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦营销‹zžå¯Ÿ | 选择</a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a href="//www.haosou.com/s?psid=ea3508685af67eb65320b657c5d8b523&q=营销‹zžå¯Ÿ | 选择&pq=%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%BA%A6&src=srp&fr=360sou_newhome" target="_blank">在好搜搜索营销‹zžå¯Ÿ | 选择</a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="//www.youdao.com/search?q=营销‹zžå¯Ÿ | 选择" target="_blank">在有道搜索营销‹zžå¯Ÿ | 选择</a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="//www.sogou.com/web?r1=3&query=营销‹zžå¯Ÿ | 选择&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索营销‹zžå¯Ÿ | 选择</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199205.shtml">国旗上印òq¿å‘ŠåQŒçœŸçš„是“作æ­Õdž‹è¥é”€â€?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199204.shtml">国旗上印òq¿å‘ŠåQŒçœŸçš„是“作æ­Õdž‹è¥é”€â€?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199203.shtml">½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199202.shtml">市场营销到底做什么?5个关键词告诉你!</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199201.shtml">营销数据技术服务商¿U’é’ˆ¾pȝ»Ÿæ”¶è´­RadioBuy ï½?¾ŸŽé€šç¤¾</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199200.shtml">¿U‘班营销人员与非¿U‘班营销人员的区别在哪里åQ?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199199.shtml">玩è{体育营销åQŒç™¾å²å±±çŽ©åˆ°äº†ç‚¹ä¸?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199198.shtml">可惜黄章良苦用心åQŒâ€œå°è€Œç¾Žâ€æˆ˜ç•¥å¤±çµï¼Œ¾|‘友åQšè¢«è‡ªå®¶è¥é”€æ–­åŽè·?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199197.shtml">˜q™å®¶è½¦ä¼æ— åº•¾U¿ï¼Œæ¶‚抹国旗搞营销åQŒçœ‹äº†è®©äººå¾ˆæ„¤æ€?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199196.shtml">装修公司½{‘֍•åŽçš„8个营销动作</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4032/504418.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4032/20190605111634.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4032/504418.shtml">环保透明PET热收¾~©è†œ 一‹Æ¡æ€§å¡‘æ–™pet热羃膜厂家定åˆ?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌三星空è°?全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线ç”?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌志高空è°?全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线ç”?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌奥克斯½Iø™°ƒ(全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4391/2263685.shtml">‹Æ¢è¿Žè®‰K—®~{台州四季沐歌太阳能全国统一售后服务各点¾l´ä¿®}—咨询电è¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4391/2263684.shtml">‹Æ¢è¿Žè®‰K—®~{台州桑乐太阳能全国统一售后服务各点¾l´ä¿®}—咨询电è¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4391/2263683.shtml">‹Æ¢è¿Žè®‰K—®~{台州桑夏太阳能全国统一售后服务各点¾l´ä¿®}—咨询电è¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263682.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉老板燃气灶售后维修(全国¾lŸä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4736/2263681.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘成都雷诺士½Iø™°ƒ(全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263680.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘高新区前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263679.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉老板油烟机售后维修(全国¾lŸä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263678.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘锦江区前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263677.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘成华区前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263676.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉能率燃气灶售后¾l´ä¿®åQˆå…¨å›½ç»Ÿä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474191.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘æ³°å·žæ ¼å…îC»•½Iø™°ƒå„点=售后服务¾|‘站咨询</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474190.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥~镇江LG‹z—è¡£æœ?《维修网站》各区售后服</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474189.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥#åQœæ³°å·žæ ¼å…îC»•½Iø™°ƒåQžç½‘站各点#¾l´ä¿®##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474188.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹·Ai燃气çÓž¼ˆå…¨å›½è”保¾l´ä¿®åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µ</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474187.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹äh³•æ ¼ç‡ƒæ°”灶åQˆå…¨å›½è”保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474186.shtml">泰州格兰仕空调售后服务(各中心)特约总部¾l´ä¿®</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474185.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€ŠLG‹z—衣机》全国各点客服电话售后服åŠ?</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474184.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥#【LG滚筒‹z—衣机维修电话各炏V€‘售后服åŠ?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474183.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥é•‡æ±ŸLG‹z—衣机】网站各ç‚?¾l´ä¿®##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474182.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹·FAGOR燃气çÓž¼ˆå…¨å›½è”保¾l´ä¿®åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µ</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474181.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹äh¾ä¸‹ç‡ƒæ°”灶åQˆå…¨å›½è”保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474180.shtml">LG‹z—衣机售后维修点查询|LG‹z—衣机售后服务网</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">òq¿æœ¾|?/a> 保留所有权åˆ? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å?1 ¾lè¥è®¸å¯è¯ç¼–åøP¼šé™•ICPå¤?1007420å? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>