?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 㶫ʮһѡֱ:国旗上印q告Q真的是“作d营销”_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="㶫ʮһѡֱ," /> <meta name="description" content="㶫ʮһѡֱ:国旗上印q告Q真的是“作d营销”,q搜|ؓ您提供国旗上印广告,真的是“作d营销”最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199204.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('㶫ʮһѡѯ www.ysbxj.com','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> >国旗上印q告Q真的是“作d营销?/div> <div class="zx_wz"> <h3>国旗上印q告Q真的是“作d营销?/h3> <p><span class="hqxg">来源Q广搜网  日期Q?019/6/5 11:42:24   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199204&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">国旗上印q告Q真的是“作d营销?/div><div class="hqxg">                            来源Q中青评?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">摘要</span></div><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">中青评论</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在现实生zMQ公开h国旗严的事情是见的,但无法正悬挂、用国旗的现象却不见Q对此应U持“小处不可小视”的态度Q从l微之处l护国旗的尊严。维护国旗尊严,也是国民C会责Q感、荣誉感的体现?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">q日Q湖南湘潭当地流传两张疑似在国旗上印有广告字L囄Q落ƾؓ“哪吒汽车赠”。上午,湖南省湘潭市市场监督理局工作人员向媒体解释称Q“哪吒汽车”此ơ开展的zd非商业性质Q是前往扶点小学进行的公益捐赠zdQv因是企业工作人员法律意识不强。(澎湃新闻5?1日)</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在刚刚Q合众汽车湘潭哪吒经销商发布致歉申明?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics2.baidu.com/feed/d4628535e5dde711f50cf10812b5261f9f1661d5.jpeg?token=9ce3a280a3934fd14ab70ed3d946dc5b&s=8AAA7C2211ACCCEA0EFDD4C60000C0B2" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">虽然合众汽R已经道歉Q但此事在舆论场上仍然生了不好的媄响。正如一些网友所批评的,在国旗上做广告属于典型的“作d营销”。不论当事h动机如何Q这一行ؓ也十分愚蠢,既缺乏对法律的基本尊重,也是非常p|的营销行ؓ?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="normal" width="500px" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/42a98226cffc1e17dc42aa0efaca1e07728de9eb.jpeg?token=979a367805db4a7c314b11496b3340d0&s=52D3887618DE52DE64B7FFBE0200B029" data-loaded="0" style="border: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">如何正确使用国旗Q如何防止滥用、误用国旗,相关法律早有明确规定。《国旗法》明规定:“中华h民共和国国旗是中华h民共和国的象征和标志。每个公民和l织Q都应当重和爱护国旗;国旗及其图案不得用作商标和广告”。而且Q“在公共场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践t等方式侮i中华人民共和国国旗的Q依法追I刑事责任;情节较轻的,由公安机兛_以十五日以下拘留。”《广告法》也明确要求Q“广告不得用或者变怋用中华h民共和国的国旗、国歌、国徽,军旗、军歌、军徽”?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">国旗的尊严不容践t,《国旗法》的严肃不容|疑Q这是连中小学生都该知道的常识,Z当事人竟然不知道Q?/span>如果说真的因为法律意识E薄而导致此荒唐事gQ才是真的悲哀。而且Q此事是l过媒体曝光后才引v了公众广泛关注和批评Q如果没有舆论监督,此事能否被发现、被U正Q还是个未知数?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/359b033b5bb5c9ea8f9613bd65635e043bf3b3e2.jpeg?token=5a5a68090015a7d8572ab1f64cc59e27&s=EF900CC107A69F49042D24B903008002" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在此之前Q已有多L似案例被媒体曝光?018q?月,׃省菏泽某学在开展交通安全进校园zdӞ向三q学生发放了一百余条印有“菏泽万辑ֹ场盛大开业”等字样的红领巾Q此事在舆论Z同样引v了轩然大波。同q?月,q东一名男子在舞狮表演q程用国旗当U布摆放品Qƈ多次践踏国旗Q事后被法律q责Ӟ他竟表示“知道是拿了一面国旗来铺地面,但没有意识到q样的行为已l触犯法律”?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">即便从广告营销的角度看Q此事也是非常失败的案例。营销宣传的关键要素,是要让信息受众看到真实而新颖的产品特征Q但<span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">一切营销方式Q都应该在合理合法的前提下,决不能违背道德与法律常识?/span>千万不能以抢噱头、造亮点ؓ目标Q不要以为曝光率高、争议性大是好事Q有些“曝光”和“争议”对产品及其商家的伤宛_能是致命的?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/242dd42a2834349b7602125267b0fdca37d3be44.jpeg?token=5e372758dacabbb465a9b0be6ed57eed&s=96ACC8A340639B4D6036E7AD0300100E" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">当然Q不可否认的是,的确仍有一些h~Z对国旗法律的常识性认识,q也从侧面显C,相关部门寏V国旗法》与国旗严的教肌Ӏ宣传工作仍有较大的提升I间。须知,国旗代表的不只是国家严与荣誉,也是爱国M_的象征,有关正确使用国旗的教育宣传,要从处做vQ从l节抓v?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在现实生zMQ公开h国旗严的事情是见的,但无法正悬挂、用国旗的现象却不见Q对此应U持“小处不可小视”的态度Q从l微之处l护国旗的尊严。维护国旗尊严,也是国民C会责Q感、荣誉感的体现?span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">只有形成全民对国旗的普遍敬、保护意识后Q类D唐的“作d营销”才会销声匿qV?/span></span></p> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦国旗上印q告Q真的是“作d营销?/a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="//www.youdao.com/search?q=国旗上印q告Q真的是“作d营销? target="_blank">在有道搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199203.shtml">C֪营销指南——卖安注意避免q些令用户反感的内容</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199202.shtml">市场营销到底做什么?5个关键词告诉你!</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199201.shtml">营销数据技术服务商U针pȝ收购RadioBuy ?通社</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199200.shtml">U班营销人员与非U班营销人员的区别在哪里Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199199.shtml">玩{体育营销Q百岁山玩到了点?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199198.shtml">可惜黄章良苦用心Q“小而美”战略失灵,|友Q被自家营销断后?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199197.shtml">q家车企无底U,涂抹国旗搞营销Q看了让人很愤?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199196.shtml">装修公司{֍后的8个营销动作</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199195.shtml">1%的锁客营销模式+99%的思维=盈利成交Q赶快抛弃你的惯性思维</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199194.shtml">C营销Q如何从头开始创Z个完整的CQ以下五点要记牢…?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4032/504418.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4032/20190605111634.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4032/504418.shtml">环保透明PET热收~膜 一ơ性塑料pet热羃膜厂家定?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">Ƣ迎q入】新昌三星空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">Ƣ迎q入】新昌志高空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">Ƣ迎q入】新昌奥克斯I(全国各网?售后服务l修中心-热线</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263671.shtml">Ƣ迎q入】金牛区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263670.shtml">Ƣ迎q入】双区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263669.shtml">Ƣ迎q入】武汉容声燃气灶售后l修Q全国统一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263668.shtml">Ƣ迎q入】新都区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263667.shtml">Ƣ迎q入】温江区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263666.shtml">Ƣ迎q入】武汉容声a烟机售后l修Q全国统一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263665.shtml">Ƣ迎q入】郫县前锋热水器Q全国联保维修)-售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4736/2263664.shtml">Ƣ迎q入】成都阿里斯空?全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263663.shtml">Ƣ迎q入】武汉万家乐燃气灶售后维修(全国l一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263662.shtml">Ƣ迎q入】龙泉驿区前锋热水器Q全国联保维修)-售后服务热线电话</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474188.shtml">Ƣ迎q入】上Ai燃气Ӟ全国联保l修Q售后服务热U电</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474187.shtml">Ƣ迎q入】上h格燃气灶Q全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474186.shtml">泰州格兰仕空调售后服务(各中心)特约总部l修</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474185.shtml">Ƣ迎q入《LGz机》全国各点客服电话售后服?</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474184.shtml">Ƣ迎q入#【LG滚筒z机维修电话各炏V售后服?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474183.shtml">Ƣ迎q入镇江LGz机】网站各?l修##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474182.shtml">Ƣ迎q入】上FAGOR燃气Ӟ全国联保l修Q售后服务热U电</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474181.shtml">Ƣ迎q入】上h下燃气灶Q全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474180.shtml">LGz机售后维修点查询|LGz机售后服务网</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4745/474179.shtml">功放ic回收 收购功放IC</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4745/474178.shtml">ic片回收 收购IC片</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4350/474177.shtml">新疆和田路面裂缝填缝胶脓~带密封效果你想不到</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>