ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåÇ°ÈýÖµ×ßÊÆͼ´øÁ¬Ïß:½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容_òq¿æœ¾|?/title> <meta name="keywords" content="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåÇ°ÈýÖµ×ßÊÆͼ´øÁ¬Ïß," /> <meta name="description" content="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡ÎåÇ°ÈýÖµ×ßÊÆͼ´øÁ¬Ïß:½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容åQŒå¹¿æœç½‘为您提供½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容最新的新闻资讯ã€? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199203.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°å¹¿æœç½‘</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a></DD> <DD><a href="#">¾|‘站排名‹¹é‡</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ www.ysbxj.com','òq¿æœ¾|?);">æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> >½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</div> <div class="zx_wz"> <h3>½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</h3> <p><span class="hqxg">来源åQšå¹¿æœç½‘  æ—¥æœŸåQ?019/6/5 11:42:05   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199203&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</div><div class="hqxg">                            来源åQšä¼˜æ—¶æ´¾ç”µå•†ç‰©æµ<span style="font-size: 18px; font-weight: 700; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; text-align: justify;">大家好,我是优时‹z„¡”µå•†ç‰©‹¹ï¼Œå…Ïx³¨æˆ‘,有更多跨境资讯及时推送给您ã€?/span></div><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-blockquote" style="display: block; position: relative; font-size: 18px; color: rgb(153, 153, 153); padding-left: 30px; min-height: 24px;"><span class="bjh-p">数据告诉你,什么样的内å®ÒŽ‰æ›´è®¨å–œã€?/span></span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/7c1ed21b0ef41bd58e1974e24f686acf38db3d90.jpeg?token=445d65c70e9c6c054940d26bb190acb1&s=E443D61E5F565BC64E5699C30300E0B9" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">能够获得成功的社媒营销½{–略无一例外都是仰赖于高质量的内容,因此对营销人员来说åQŒäº†è§£å—众真正想看什么和不想看什么非帔R‡è¦ã€‚近期,Adobeå¯?000名美国消费者进行了一™åҎ–°çš„ç ”½IӞ¼Œå…¶ä¸­¾|—列å‡ÞZº†è®©æ¶ˆè´¹è€…感到厌恶的品牌内容ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">研究表明åQŒå†—余乏味的内容最让äh生厌åQŒå…¶‹Æ¡æ˜¯æ²¡æœ‰è®¾è®¡æ„Ÿï¼Œ˜q‡äºŽä¸ªæ€§åŒ–和老掉牙的内容紧跟其后ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">1ã€?9åQ…的消费者对冗长或写得不好的内容感到厌烦</span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/7a899e510fb30f24fe43fb5cd6273a47af4b03ce.jpeg?token=a6bf22f2bc79669b63476dfcc36f2c14&s=3D287432138C554949482FEF0300E022" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">误‚®°ä½ï¼Œé‚£äº›˜q‡äºŽå†—长或写的太差的内容会让用户感觉十分倒胃口。营销人员在撰写内å®ÒŽ—¶åˆ‡è®°ç”¨è¯­æ¸…晰、简‹zå’Œå‡†ç¡®ã€‚牢记消费者需要的是容易理解的内容ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">2ã€?8åQ…的用户反感¾~ÞZ¹è®¾è®¡æ„Ÿçš„内容</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">视觉内容在社交媒体上占据着ä¸Õd¯¼åœîC½åQŒæ‰€ä»¥ä½ åº”该在条件允许的情况下尽可能保证所有内定wƒ½å…ähœ‰è§†è§‰å¸å¼•åŠ›ã€‚如果自知缺乏创意,你可以利用一些åã^面设计èÊY件来å¯ÀL‰¾åˆé€‚的模板。记住,你创造内容的目的是将½C‘Öª’用户转化为消费者,但如果你的内容不具备吸引力,你的努力ž®±æ˜¯æ— æ•ˆçš„ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">3ã€?5%的用户反感“过于个性化”的内容</span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/9922720e0cf3d7cab7796144edad550d6a63a9a8.jpeg?token=ba13e06dddfe70bf19234ee7908f41d3&s=9E8A7423175C75CA8C5D6EEA0300E026" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">诚然åQŒæä¾›ä¸ªæ€§åŒ–体验已经成äؓ一个大­‘‹åŠ¿åQŒä½†æ˜¯è¿‡åº¦çš„个性化只会让äh感到毛骨悚然åQŒç”šè‡³ç»™äºÞZ¸€¿Uè¢«â€œè§†å¥¸â€çš„感觉。如上图所½Cºï¼Œå¤šè¾¾82%的受访者认为如果品牌提供的是过度的个性化体验åQŒé‚£ä¹ˆä»–们选择停止购买ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">4ã€?3%的用户嫌弃没有新意或是老掉牙的内容</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">各大品牌都在不断地推出内容,但是˜q™åœºç«žäº‰è¦æ±‚的是营销人员能够½{–划出有新意的内宏V€‚如果你的品牌是½W¬ä¸‰å®¶æˆ–½W¬å››å®¶åˆ†äº«ç›¸åŒå†…容的公司åQŒé‚£ä½ çš„内容昄¡„¶ž®±æ²¡ä»€ä¹ˆä­hå€égº†ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">5ã€?2%的消费者会因äؓ看到不符合他们取向的内容而感到恼ç?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="normal" width="437px" data-loadfunc="0" src="https://pics7.baidu.com/feed/faedab64034f78f0adaa3c9e6783e151b2191c74.jpeg?token=dc4c2e8c5765ee8a58162613033bc979&s=59A83C72471645C8C4D9A0C80000A0A3" data-loaded="0" style="border: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">事实上,消费者更喜欢的是与其特定问题或个人情å†ëŠ›¸å…³çš„内容åQŒå¦åˆ™å¯èƒ½é™ä½Žç”¨æˆ·å¯¹˜q™ä¸ªå…¬å¸çš„忠诚度和喜爱度åQŒç”šè‡Ïx˜¯æ‰“击付费用户的购买欲望。如上图所½Cºï¼Œ26%的消费者认为如果品牌的内容与他们毫不相养I¼Œä»–们最¾lˆä¼šé€‰æ‹©åœæ­¢å…Ïx³¨è¯¥å“ç‰Œçš„内容ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">6ã€?1åQ…的消费者对没有针对不同讑֤‡˜q›è¡Œä¼˜åŒ–的内å®ÒŽ„Ÿåˆ°æ¼ç?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">考虑到大多数½C‘Öª’内容消费都发生在¿UÕdŠ¨è®‘Ö¤‡ä¸Šè¿™ä¸€ç‚¹ï¼Œè¥é”€äººå‘˜åº”该ž®½å¯èƒ½æä¾›é’ˆå¯¹ç§»åŠ¨è®¾å¤‡è¿›è¡Œä¼˜åŒ–的内容åQŒç»™½C‘Öª’用户带来更好的阅è¯ÖM½“验,从而实现更多è{化ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">7ã€?7%的用户反感不带有囄¡‰‡æˆ–视频的内容</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">相对于全文本内容来说åQŒç¤¾åª’用æˆäh›´å–œæ¬¢¾l“合视频和图片内容一起“食用”,所以你应该把它作äؓ内容营销½{–略的一个标准ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-h3" style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); position: relative; padding-left: 9px;">8ã€?6åQ…的消费者反感看到宣传他们已购买的商品内å®?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">买完东西再看到品牌提供的折扣优惠得有多折¼‚¨ähåQŸäؓ自己省点éºÈƒ¦åQŒè€ƒè™‘一下你应该为那些还没有转化为消费者的人提供什么样的内宏V€‚从内容½{–略的角度来看,营销人员最好的做法是避免将促销信息发送给那些已经转化òq¶ä¸”不会再利用它们的人群ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">æ€Èš„来说åQŒé¿å¼€ä»¥ä¸Š¿Uç§é”™è¯¯åQŒä½ ž®Þpƒ½ž®†å¼•å‘社媒用户反感的风险ž®½å¯èƒ½é™åˆ°æœ€ä½Žã€‚毕竟,如果他们不喜‹Æ¢ä½ çš„内容,那更不可能掏å‡ø™‡ªå·Þqš„腰包ã€?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">我是优时‹z„¡”µå•†ç‰©‹¹ï¼Œå…Ïx³¨æˆ‘,有更多跨境资讯及时推送给您ã€?/span></span></p> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分äín到QQ½Iºé—´ href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分äín到新‹¹ªå¾®å?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分äín到腾讯微å?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分äínåˆîCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分äín到微ä¿?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦½C‘Öª’营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索社媒营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在有道搜索社媒营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索社媒营销指南——卖安™œ€æ³¨æ„é¿å…˜q™äº›ä»¤ç”¨æˆ·åæ„Ÿçš„内容</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199202.shtml">市场营销到底做什么?5个关键词告诉你!</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199201.shtml">营销数据技术服务商¿U’é’ˆ¾pȝ»Ÿæ”¶è´­RadioBuy ï½?¾ŸŽé€šç¤¾</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199200.shtml">¿U‘班营销人员与非¿U‘班营销人员的区别在哪里åQ?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199199.shtml">玩è{体育营销åQŒç™¾å²å±±çŽ©åˆ°äº†ç‚¹ä¸?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199198.shtml">可惜黄章良苦用心åQŒâ€œå°è€Œç¾Žâ€æˆ˜ç•¥å¤±çµï¼Œ¾|‘友åQšè¢«è‡ªå®¶è¥é”€æ–­åŽè·?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199197.shtml">˜q™å®¶è½¦ä¼æ— åº•¾U¿ï¼Œæ¶‚抹国旗搞营销åQŒçœ‹äº†è®©äººå¾ˆæ„¤æ€?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199196.shtml">装修公司½{‘֍•åŽçš„8个营销动作</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199195.shtml">1%的锁客营销模式+99%的思维=盈利成交åQèµ¶å¿«æŠ›å¼ƒä½ çš„惯性思维</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199194.shtml">½C„¡¾¤è¥é”€åQšå¦‚何从头开始创å»ÞZ¸€ä¸ªå®Œæ•´çš„½C„¡¾¤åQŸä»¥ä¸‹äº”点要记牢…â€?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199193.shtml">被吓坏了åQŒå†²˜q›åŽ»ž®±æŠ¢åQŒæ¨¡ç‰¹è¡£æœä¹Ÿæ‰’掉åQŒæ˜¯è¥é”€é«˜æ˜Ž˜q˜æ˜¯™å‘Ö®¢ç–¯ç™«</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4032/504418.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4032/20190605111634.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4032/504418.shtml">环保透明PET热收¾~©è†œ 一‹Æ¡æ€§å¡‘æ–™pet热羃膜厂家定åˆ?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌三星空è°?全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线ç”?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌志高空è°?全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线ç”?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新昌奥克斯½Iø™°ƒ(全国各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ä¸­å¿ƒ-热线</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263669.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉容声燃气灶售后¾l´ä¿®åQˆå…¨å›½ç»Ÿä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263668.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘新都区前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263667.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘温江区前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263666.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉容声æÑa烟机售后¾l´ä¿®åQˆå…¨å›½ç»Ÿä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263665.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘郫县前锋热水器åQˆå…¨å›½è”保维修)-售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4736/2263664.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘成都阿里斯™å¿ç©ºè°?全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263663.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉万家乐燃气灶售后维修(全国¾lŸä¸€åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µè¯?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263662.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘龙泉驿区前锋热水器åQˆå…¨å›½è”保维修)-售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4708/2263661.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘武汉林内热水器(各网ç‚?售后服务¾l´ä¿®ç”µè¯~全国热线</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263660.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘中和镇前锋热水器(全国联保¾l´ä¿®åQ?售后服务热线电话</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474187.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹äh³•æ ¼ç‡ƒæ°”灶åQˆå…¨å›½è”保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474186.shtml">泰州格兰仕空调售后服务(各中心)特约总部¾l´ä¿®</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474185.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€ŠLG‹z—衣机》全国各点客服电话售后服åŠ?</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474184.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥#【LG滚筒‹z—衣机维修电话各炏V€‘售后服åŠ?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474183.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥é•‡æ±ŸLG‹z—衣机】网站各ç‚?¾l´ä¿®##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474182.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹·FAGOR燃气çÓž¼ˆå…¨å›½è”保¾l´ä¿®åQ‰å”®åŽæœåŠ¡çƒ­¾U¿ç”µ</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474181.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘上‹¹äh¾ä¸‹ç‡ƒæ°”灶åQˆå…¨å›½è”保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474180.shtml">LG‹z—衣机售后维修点查询|LG‹z—衣机售后服务网</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4745/474179.shtml">功放ic回收 收购功放IC</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4745/474178.shtml">ic¼‹…片回收 收购IC¼‹…片</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4350/474177.shtml">新疆和田路面裂缝填缝胶脓¾~å¸¦å¯†å°æ•ˆæžœä½ æƒ³ä¸åˆ°</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474176.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥(镇江LG‹z—衣机—官方维修各åŒ?售后服务</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ">¹ã¶«Ê®Ò»Ñ¡Îå²éѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">òq¿æœ¾|?/a> 保留所有权åˆ? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å?1 ¾lè¥è®¸å¯è¯ç¼–åøP¼šé™•ICPå¤?1007420å? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>