?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 㶫ʮһѡƼ:五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="㶫ʮһѡƼ," /> <meta name="description" content="㶫ʮһѡƼ:五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家Q广搜网为您提供五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199156.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('㶫ʮһѡѯ www.ysbxj.com','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> >五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家</div> <div class="zx_wz"> <h3>五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家</h3> <p><span class="hqxg">来源Q广搜网  日期Q?019/6/5 10:40:13   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199156&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家</div><div class="hqxg">                            来源Q新媒体没有?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">从最初的阉K巴巴和abay两强怺Q到如今天猫、京东、苏宁、拼多多{^台群雄割据,中国的电商行业在最q十几年的发展过E中产生了翻天覆地的变化Q各方的电商势力风云际会此消彼长.除了阉K巴巴一直稳坐钓鱼台之外Q更多的电商q_虽然也曾有过短暂的高光时刻,但最l还是难以适应市场的急速变化,成ؓ了{瞬即逝的星?/span></div><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">在众多逐渐淡出大众视野的电商^CQ拍拍网无疑是最让h惋惜的案例之一Q作讯布局电商业务的“亲儿子”,拍拍|于2005q正式上U,短短一q后Q就已经成ؓ了和淘宝、易齐名的中国最有媄响力的三大C2Cq_之一。但是时隔多q之后,当初的淘宝已l成Z国民U的电商应用Q易在与ebay分道扬镳后选择了{战v外代购市场,而拍拍网在历l了多次变动后,已经被不h遗忘?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/0824ab18972bd40731789696ff2f77550eb3094c.jpeg?token=1fa9b43ea3ab173ff24dd0c34c0ece81&s=1487985A9451E9DE5C136EA30300E00E" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">q日有消息称Q拍拍日前已出售l爱回收Q后者是q些q来风头正劲的一家电子品竞价回收及U赁q_Q目前的市场估值约?00亿元人民币左叻I和京东、小c等巨头均保持着长期合作关系?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics4.baidu.com/feed/ca1349540923dd54386f55a255af5ada9d824803.jpeg?token=1da9715bbdb0c19e2e413fab3a17d0da&s=20A002BE080230CA1E30C88103002003" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">l?014q腾讯将拍拍C2C、QQ|购{相关业务全部移予京东后Q五q的旉里,拍拍又迎来了W二ơ的辗{之旅。事实上在当q拍拍被京东U_麾下后不久,京东׃ “监难度较大,无法杜绝假冒伪劣商品”的原因其d关闭?017q底Qؓ了布局日渐升温的二手电商交易市场,京东推出“拍拍二手”^収ͼ借壳复活了昔日的拍拍电商?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/14ce36d3d539b6000e0880216df6dc2ec45cb789.jpeg?token=7eb19b6c34b4255330fe0cc05cc3e503&s=E42FB05447012CEE8282BE820300E09C" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">虽然拍拍如今的业务不再需要直接面对天猫淘宝等强劲的竞争对手,但是在二手交易领域,拍拍仍旧难以掌握太多的话语权Q这一块的市场份额目前主要q是集中在闲鱼和转{两大玩家手中Q而双寡头背后则分别是阉K和腾讯的加持Q拍拍二手除了依靠京东商城的量导入之外Q自w的造血能力实际非常有限?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">从今q年初开始,京东不断展开l织架构调整以降本增效,内部的不事业部都迎来了重大变动Q甚至于被刘Z视作王牌嫡系的京东物都频频有大动作发生。而作Z直成长缓慢的拍拍二手来说Q在集团整体“瘦w”的大环境下Q被全部l新东家或许也是一直及时止损的表现?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/21a4462309f79052a7ade0d18f553ece79cbd5de.jpeg?token=6d4fb7bb7b9e11da0409efa5479e8ac7&s=E0521AC342431D5DE20864BD0300D000" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">从腾讯到京东Q再到如今{投爱回收Q五q之内三度易主,拍拍早已l不是当q的那个拍拍了。虽然日渐式微,但是不可否认的是拍拍电商曄也是很多人青春记忆的一部分Q当q只要一dQQQ拍拍网的广告也是随处可见,甚至于ؓ了点亮QQ状态栏里的拍拍图标Q很多hq专门去拍拍|上C西,但是如今Q这些都已经成ؓ了昨日黄花?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">作ؓ一家带着鲜明腾讯印记的电商^収ͼ拍拍的没落也不由得让人想起了中国互联|行业的一个有论调:腾讯做不好电商,阉K玩不转社交。或许是一Uy合,或许的企业的基因使然Q两家中国最具媄响力的巨头公司,在对于彼此核心业务的布局上始l缺乏一Ҏ遇和q气?/span></p> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦五年之内三度易主Q昔日和淘宝齐名的电商^台再q新东家</a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索五q之内三度易主,昔日和淘宝齐名的电商q_再迎C?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在有道搜索五q之内三度易主,昔日和淘宝齐名的电商q_再迎C?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索五q之内三度易主,昔日和淘宝齐名的电商q_再迎C?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199155.shtml">我觉得我入早了!没想Cq的电商节不止来得早</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199154.shtml">固始县电商扶贫网货展暨第二届U水尚街电商茶叶城品鉴会开始啦Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199153.shtml">“新零售背景下的电商创业”,陕西青年电商沙龙今天在西安D?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199152.shtml">短视频变长,对电商卖货有何媄响呢Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199151.shtml">「新?电商+大数据」如何塑造满意度?9.8 的万亿市场领路hQ?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199150.shtml">为啥日本是实体店的天下,中国却是电商的天下?</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199149.shtml">电商?·18”大促,买卖双方权益保障不能打折</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199148.shtml">抗电商之战o共同借力是未来商业发展常?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199147.shtml">跨境电商亚马逊成为新风口Q三分钟带你L无货源模?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199146.shtml">䏀云”而上势如虹—镇q电商业ؓl济发展注入新动?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">Ƣ迎q入】新昌三星空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">Ƣ迎q入】新昌志高空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">Ƣ迎q入】新昌奥克斯I(全国各网?售后服务l修中心-热线</a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504414.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504414.shtml">Ƣ迎q入】新昌约克空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4735/2263464.shtml">Ƣ迎q入】北京博世燃气灶(全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263463.shtml">Ƣ迎q入】太原LG中央IQ全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263462.shtml">Ƣ迎q入】太原远大中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263461.shtml">Ƣ迎q入】太原天加中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263460.shtml">Ƣ迎q入】太原新U中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263459.shtml">Ƣ迎q入】太原v信中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4735/2263458.shtml">Ƣ迎q入】北京SANYO燃气?全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263457.shtml">Ƣ迎q入】太原三qZ央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263456.shtml">Ƣ迎q入】太原奥克斯中央IQ全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263455.shtml">Ƣ迎q入】太原志高中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474050.shtml">镇江松下z机售后服?各中?官方总部l修</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474049.shtml">热卖怹讑֤飞椅厂家最新报?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474048.shtml">松下』镇江松下洗?机维?各中?报修</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474047.shtml">Ƣ迎q入(镇江松下z机—官方各区维?售后服务</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/5023/474046.shtml">型늣振动l煤?늣振动l料机GZpd</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474045.shtml">Ƣ迎讉K〗三z洗?机维修网站镇江各点售后中?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474044.shtml">本投资好项目游乐设备v盗船厂家直销</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/5023/474043.shtml">多功能单体液压支柱拆柱机 单体液压支柱l修</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474042.shtml">厂家低h处理LҎ乐设?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474041.shtml">工厂升攚w低价处理v盗船怹讑֤</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474040.shtml">最受欢q的怹讑֤L船厂家直销</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/5023/474039.shtml">钢板焊接复轨器规?人字形复轨器材质</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>